VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV BILER

Unngå sladd og skrens: Vinterkjøringsteknikker for glatt føre

Vinterkjøring kan være forrædersk, særlig når det er glatt på veien. Skrens og utglidninger er vanlig i denne perioden, noe som utgjør en alvorlig risiko for både sjåføren og de som deler veien med ham eller henne. For å ivareta…

Les mer

Kjøring i anleggssoner: Sikkerhetsretningslinjer og forholdsregler

Kjøring i anleggsområder krever ekstra forsiktighet og overholdelse av spesifikke sikkerhetsretningslinjer. Anleggsområder kan by på ulike farer og utfordringer for bilførere, blant annet filskift, innsnevringer i veibanen og tilstedeværelse av anleggsarbeidere. For å sikre en trygg reise for både sjåfører…

Les mer

Plan du site